اينجا هستيد: آغازگاه


سایت حقوق، به‌ عنوان نخستین سایت غیردولتی حقوق ایران، فعالیت رسمی خود را در سال 2002 شروع نمود. در نسخه حاضر که در سالیان گذشته نیز چندین سال رواج داشته، هر بازدیدکننده می‌تواند با ثبت‌نام در سایت، به نویسندگان سایت بپیوندد.
غایت نسخه کنونی سایت حقوق، مشارکت در تحقق خرد جمعی حقوقی در کشورمان است. از این رو، رابطه سایت با بازدیدکنندگان آن، رابطه‌ای یک سویه نیست، بلکه هر بازدیدکننده می‌تواند با عضویت در سایت، به جمع نویسندگان آن پیوسته و از جمله در بخش مدیریت سایت در مباحثات نوشتاری درباره مطالب مشارکت نماید.
سایت حقوق به مرور تکمیل می‌گردد. حلقه حقوقدان (شبکه سایت‌سازی حقوقدانان فارسی‌زبان)، سایت دادنامه (تحلیل و نقد دادنامه‌ها). موسسه حقوقی دادراهبرد

Inscription

ثبت نام شما در اين سايت

قسمت خصوصى اين سايت پس از ثبت نام بروى بازديدكنندگان بازخواهد بود. شما ميتوانيد پس از ثبت نام، مقالات در حال نگارش را بخوانيد، همچنين ميتوانيد پيشنهاد مقاله و يا در تمام سخنگاه ها شركت كنيد

كلمه شناسايى

نام و آدرس ايميلتان را در اينجا مشخص كنيد. كلمه شناساييتان بلافاصله با ايميل بدستتان خواهد رسيد

واپسین مطالب