اينجا هستيد: سایت حقوق
سایت حقوق، فعالیت خود را به‌ عنوان نخستین سایت جامع و مستقل حقوق ایران، در سال ۱۳۸۱ شروع کرد. با ثبت‌نام در سایت، به جمع نویسندگان آن بپیوندید.۞ حلقه حقوقدان (شبکه سایت‌سازی حقوقدانان فارسی‌زبان)۞ حقوقدانان۞ حقوق عمومی۞ حقوق اساسی۞ دادنامه (تحلیل و نقد دادنامه‌ها)۞ پذیرش وکالت، داوری و مشاوره حقوقی۞ پذیرش دکترای حقوق از دانشگاه‌های فرانسه۞ موسسه حقوقی دادراهبرد۞ فرم تماس۞ DROIT IRANIEN۞ سایر دامنه‌ها: حقوق، حقوق،IRANLAW.ORG،HOGHOUGH.COM

۞
     Droit یعنی حقوق    ۞

واپسین مطالب

 • قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۲۷۰ تا ۳۶۵ - 26 اوت 2015

  مبحث هفتم ـ سوگند ( ۱۶۵ ) ماده ۲۷۰ ـ درمواردي كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعي مي باشد ، دادگاه به درخواست متقاضي ، قرار اتيان سوگند صادر كرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصي را كه بايدسوگند يادكند تعيين مي نمايد . (...)
 • قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۱۵۸ تا ۲۶۹ - 26 اوت 2015

  فصل هشتم ـ دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت ( ۱۱۵ ) ماده ۱۵۸ ـ ( ۱۱۶ ) دعواي تصرف عدواني عبارتست از : ادعاي متصرف سابق مبني براينكه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود (...)
 • قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۱۰۵ تا ۱۵۸ - 26 اوت 2015

  فصل پنجم ـ توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست ماده ۱۰۵ ـ هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور ( ۸۸ ) شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت ، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف (...)
 • آیین دادرسی مدنی از مواد ۴۷ تا ۱۰۴ - 26 اوت 2015

  باب سوم ـ دادرسي نخستين فصل اول ـ دادخواست مبحث اول ـ تقديم دادخواست ماده ۴۸ ـ شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست ( ۴۲ ) مي باشد . ( ۴۳ ) دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد (...)
 • قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، كتاب اول - در امور مدني - كليات مواد ۱تا ۹ باب اول و دوم - صلاحيت دادگاهها و وكالت در دعاوي از ماده ۱۰ تا ۴۷ - 26 اوت 2015

  مشخصات كتاب مجموعه آيين دادرسي مدني جلد اول - چاپ پنجم ( ويرايش چهارم ) مشتمل بر : قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ) ، قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، آيين (...)
 • جلسه چهل و يكم - 26 اوت 2015

  جلسه ساعت هفده و پانزده دقيقه سه شنبه بيستم تيرماه 1368 هجري شمسي مطابق با هفتم ذي الحجه الحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد. فهرست مطالب: 1- اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد (...)
 • جلسه چهلم - 26 اوت 2015

  جلسه ساعت شانزده وپانزده دقيقه دوشنبه نوزدهم تير ماه 1368 هجري شمسي برابر با ششم ذيحجة 1409 هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد . فهرست مطالب : اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد . . . . . (...)
 • جلسه سي ونهم - 26 اوت 2015

  جلسه ساعت شانزده و پانزده دقيقه يكشنبه هجدهم تيرماه 1368 هجري شمسي برابربا پنجم ذيحجه1409 هجري قمري به رياسـت آيت الله علي مشكيني تشكيل شـد. فهرست مطالب: 1ـ اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد 2ـ (...)
 • جلسه سي وهشتم - 26 اوت 2015

  جلسه ساعت شانزده و شانزده دقيقه شنبه هفدهم تيرماه 1368 هجري شمسي برابر با چهارم ذيحجة الحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت الله مشكيني تشكيل شد. فهرست مطالب : 1-اعلام رسميت جلسه وتلاوت آياتي از كلام الله مجيد …… 2- (...)
 • جلسه سي و هفتم - 26 اوت 2015

  جلسه ساعت شانزده و ده دقيقه پنجشنبه پانزدهم تير ماه 1368 هجري شمسي مطابق با دوم ذي الحجه الحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد. فهرست مطالب: 1-اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد (...)

Inscription

ثبت نام شما در اين سايت

قسمت خصوصى اين سايت پس از ثبت نام بروى بازديدكنندگان بازخواهد بود. شما ميتوانيد پس از ثبت نام، مقالات در حال نگارش را بخوانيد، همچنين ميتوانيد پيشنهاد مقاله و يا در تمام سخنگاه ها شركت كنيد

كلمه شناسايى

نام و آدرس ايميلتان را در اينجا مشخص كنيد. كلمه شناساييتان بلافاصله با ايميل بدستتان خواهد رسيد